Bałkanizacja – niekończąca się historia?

18 września niemal 90 % Szkotów uczestniczyło w referendum w sprawie ogłoszenia niepodległości Szkocji, którego wynik miał wielkie znaczenie nie tylko dla nich samych i Wielkiej Brytanii, ale również dla układu sił na całym świecie. Z osłabienia Zjednoczonego Królestwa zapewne najbardziej cieszyłby się Władimir Putin, który próbując odbudować imperium radzieckie, podąża w dokładnie przeciwnym kierunku niż coraz bardziej podzielona Europa. Bez względu na wynik, szkockie referendum było triumfem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Szkoci pokazali, że jeżeli sprawa jest naprawdę ważna, wierzą w siłę swojego głosu i tłumnie pójdą zagłosować.

Tego samego dnia, na innym końcu Europy, w Skopje w Macedonii, pod pomnikiem Skanderberga na jednym z głównych placów zgromadziło się kilkudziesięciu Albańczyków, którzy ogłosili powstanie Republiki Iliridy, obejmującej niemal połowę terytorium Macedonii, zdominowanego przez mniejszość albańską. Towarzyszyło im kilkudziesięciu dziennikarzy obserwujących zdarzenie. Według lidera Albańczyków, Nevzata Halili, szefa Pierwszej Albańskiej Partii w Niepodległej Macedonii, proklamacja Republiki Iliridy oparta jest na … amerykańskiej Konstytucji, a zwłaszcza jej preambule, która stanowi, że jednostka ma prawo rządzić się samodzielnie. Dodatkowym argumentem przemawiającym za deklaracją jest stanowisko oczywiście amerykańskiego prezydenta – Woodrowa Wilsona, który stwierdził, że narody muszą mieć prawo do stanowienia. Nevzat Halili, samozwańczy prezydent Iliridy, zwrócił się do Nikoli Gruevskiego, premiera Macedonii, oficjalnie nazywanej Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (z uwagi na opór Greków), o niezwłoczne wszczęcie procedury zmierzającej do federalizacji kraju. Halili wyraził przekonanie, że państwo to powinno istnieć jako federacja dwóch równych podmiotów – Macedonii i Iiiridy. Zapewnił jednocześnie, że zwolennicy nowej Republiki nie mają w planach zmian granic, a jedynie administracyjne wydzielenie Macedonii i Iliridy. Nevzat Halili zapowiedział, że w razie zignorowania apelu przez władze macedońskie przeprowadzone zostanie referendum w sprawie niepodległości Republiki Iliridy, podkreślając jednocześnie, że Albańczycy w Macedonii dysponują 400.000 głosów. W jego przekonaniu federalizacja jest konieczna, ponieważ mniejszość albańska, licząca niemal 35 % społeczeństwa macedońskiego, jest ciągle dyskryminowana.

Po raz pierwszy Republika Iliridy została proklamowana przez Albańczyków w styczniu 1992 w Strudze, w Macedonii, w wyniku nieuznawanego przez władze referendum Zgodnie z zamierzeniami jej zwolenników miała ona obejmować niemal połowę powierzchni Macedonii, a w dalszej perspektywie – wszystkie tereny byłej Jugosławii zamieszkiwane przez Albańczyków (południe Serbii i Czarnogóry, północno – zachodnia Macedonia).

Jak dotąd nie zanosi się na to, aby ktokolwiek zamierzał uznać proklamację Republiki Iliridy. Można też próbować bagatelizować wydarzenie, co wydawałoby się całkiem łatwe z uwagi na to, że partia Nevzata Halili cieszy się minimalnym poparciem w Macedonii. Z drugiej jednak strony zapewne prędzej czy później kwestia federalizacji Macedonii powróci, bo liczba mieszkańców pochodzenia albańskiego w tym kraju stale rośnie. Wygląda wiec na to,  że bałkanizacja wciąż trwa i trudno powiedzieć, czy proces ten kiedykolwiek się skończy. Choć kto wie, czy wkrótce nie będziemy mówić o „katalonizacji”, po zaplanowanym na 09 listopada 2014 referendum w sprawie niepodległości Katalonii…

Pozdrowienia z Bałkanów 🙂

Do góry