Początek

Chciałoby się napisać, że kolejny….

Po początkach raczej typowych dla prawników, jak rozpoczęcie w 2001 roku pracy w charakterze asesora sądowego, a w 2004 roku – służby sędziego, przyszły początki mniej standardowe. Najpierw w 2011 roku wyjazd na Bałkany i rozpoczęcie pracy sędziego międzynarodowego, dzięki czemu przez niemal 6 lat orzekałam nie tylko w sprawach o zbrodnie wojenne popełnione na terenie byłej Jugosławii, ale również o przestępczość zorganizowaną, handel ludźmi, przemyt narkotyków, czy korupcję na najwyższych szczeblach władzy. Wyzwanie było duże, co wynikało nie tylko z ciężaru sądzonych spraw, ale również z różnic kulturowych, pracy w obcym języku z prawnikami wywodzącymi się z różnych systemów prawnych, jak też konieczności stosowania prawa innego kraju oraz międzynarodowego prawa humanitarnego. Piszę o tym więcej w moich bałkańskich postach Blog – Kosovo.

Praca sędziego międzynarodowego dużo mnie nauczyła i otworzyła kolejne możliwości, prowadząc do kolejnych początków. Od 2018 jako ekspert Unii Europejskiej uczestniczę w budowaniu niezależnego i efektywnego wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie. Takiego, który spełnia międzynarodowe standardy niezawisłości i niezależności sędziów, dzięki czemu społeczeństwo jemu ufa i go szanuje. Już teraz ukraińskie ustawodawstwo dotyczące funkcjonowania sądownictwa przewiduje szereg rozwiązań prawnych służących realizacji tego celu, jak chociażby pozbawienie Ministra Sprawiedliwości wpływu na sądy. Niemniej praktyka pokazuje, że same zapisy prawne nie są wystarczające do tego, aby sądy były w pełni niezależne. Wciąż dla dokonania realnych i trwałych zmian w systemie potrzebna jest przede wszystkim zmiana postrzegania roli sędziów przez nich samych.

Przede mną kolejny początek. Tym razem jako adwokat we własnej  kancelarii adwokackiej, gdzie będę mogła wykorzystać zdobyte doświadczenie i umiejętności. Zapraszam do kontaktu.

Do góry