Nazywam się

Anna Adamska – Gallant

Jestem prawnikiem z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w prawie karnym, w tym międzynarodowym oraz prawach człowieka. Uzyskałam tytuł doktora nauk prawnych, broniąc na Uniwersytecie Wrocławskim pracy doktorskiej poświęconej świadkom zbrodni wojennych występujących przed sądami międzynarodowymi i hybrydowymi. Ukończyłam również studia podyplomowe z prawa własności intelektualnej i przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez niemal 11 lat pełniłam służbę sędziego w Polsce, orzekając w sprawach karnych. W latach 2013 – 2018 pracowałam jako sędzia międzynarodowy na Bałkanach, gdzie sądziłam sprawy o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości popełnione w czasie konfliktów na terenie byłej Jugosławii. Jestem ekspertem Unii Europejskiej na Ukrainie, gdzie doradzam w procesie reformy wymiaru sprawiedliwości, tak aby ukraińskie sądy spełniały standardy niezależności i niezawisłości. Prowadzę szkolenia dla tamtejszych sędziów. Jestem również wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim, w Katedrze Kryminologii i Bezpieczeństwa. Biegle władam językami: angielskim, ukraińskim, jak też posługuję się francuskim, serbskim oraz rosyjskim.

Do góry