Postępowania dyscyplinarne

01

Postępowania dyscyplinarne

Pomagamy Klientom w postępowaniach dyscyplinarnych, zwłaszcza tych, które mogą skutkować pozbawieniem ich prawa do wykonywania zawodu. Nasi prawnicy mają duże doświadczenie również w sprawach dotyczących pracowników organizacji i instytucji międzynarodowych. Reprezentujemy interesy Klienta zarówno w negocjacjach z pracodawcą, jak też na etapach postępowania, które toczą się przed organami dyscyplinarnymi oraz przed sądem.

Pomoc w postępowaniu dyscyplinarnym Lublin
Do góry