Prawo karne

01

Prawo karne

Świadczymy pomoc w sprawach karnych i karnoskarbowych.
Występujemy jako obrońcy oskarżonych i osób podejrzanych, a także reprezentujemy osoby pokrzywdzone, w tym oskarżycieli prywatnych i posiłkowych jako ich pełnomocnicy.

Pomoc z zakresu prawa karnego Lublin
Do góry