Prawa człowieka

01

Prawa człowieka

Zajmujemy się sprawami, w których mogło dojść do naruszenia praw i wolności zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz w innych konwencjach międzynarodowych. Dokonujemy analizy okoliczności konkretnych naruszeń pod kątem dopuszczalności i zasadności wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz). W razie ustalenia, iż zachodzą ku temu podstawy – przygotowujemy odpowiednie dokumenty, jak też reprezentujemy klientów przed ETPCz.
Z uwagi na konieczność wyczerpania krajowej drogi sądowej przed wniesieniem skargi do ETPCz świadczymy pomoc prawną przed polskimi sądami.

Pomoc z zakresu praw człowieka Lublin
Do góry